17
دو شنبه 20 اسفند 1397
شماره 7623
سلامت
23023651
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خبر
طرح الکترونیک شدن نسخه‌نویسی یکی از راه‌های مقابله با خطاهای پزشکی است.
مأموران اورژانس با حضور در مدارس کشور به دانش‌آموزان، خطرات چهارشنبه سوری را آموزش می‌دهند

شادی چهارشنبه سوری را نسوزانیم

گزارش
«آی بچه‌ها،‌ آی بچه‌ها، وقتی میرین تو کوچه‌ها، نرین آتیش‌بازی کنین، ترقه‌ها خطر دارن، چشماتونو در میارن، گوش هاتونو کر می‌کنن.....» صدای آواز و شعر خوانی دانش‌آموزان از پشت دیوارهای رنگ به رنگ مدرسه به گوش می‌رسد.