برخورد با متخلفان خریدو‌فروش حیات‌وحش

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت  محیط‌زیست درباره خریدوفروش مار‌های آبی، سمندر لرستانی و لاک‌پشت هشدار داد و گفت: خرید، فروش، نگهداری و حتی حمل این جانوران به هر تعدادی جرم بوده و به‌شدت با متخلفان برخورد می‌شود و جریمه‌های نقدی نیز برای آنها درنظر گرفته شده است.