18
دو شنبه 20 اسفند 1397
شماره 7623
ایرانشهر
23023442
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
استاندار سیستان و بلوچستان در نشست صمیمانه با اهالی رسانه این استان درباره حقابه هیرمند صحبت کرد و گفت: حقابه ایران از این رودخانه سالانه 820 میلیون متر مکعب آب است و در قرارداد مباحثی وجود دارد که بخشی را افغان‌ها و بخشی را ایران باید اجرا کند. احمدعلی موهبتی افزود: وقتی آن طرف آب نباشد، ما هم سهمیه آب نداریم.
کردستان
عروسی در کردستان با آداب و سنت‌های مختص به خود برای همه مردم آشناست.

خانه‌های خالی چاره ساز اسکان نوروزی

اعضای شورای شهر بندرعباس و اصفهان، 2 مرکز استانی که بیشترین تعداد خانه‌های خالی را دارند، پیشنهاد دادند خانه‌های خالی در نوروز به گردشگران اجاره داده شود
گزارش
طبق آماری که سال 95 منتشر شد، آمار خانه‌های خالی در کشور بسیار بالاست و هرمزگان، البرز و اصفهان به ترتیب با 13/6، 13/6 و 13/4 درصد بیشترین تعداد خانه‌های خالی را دارند و زنجان، گلستان و لرستان به ترتیب با 7/2، 7/1 و 7 درصد در انتهای این جدول عریض و طویل قرار گرفته‌اند.
PDF ایرانشهر
کوتاه ایرانشهر
پیام‌های خود را با این شماره در میان بگذارید.