چالش مزدی جدید مجلس برای دولت

دیروز مجلس مصوبه‌ای برای شیوه افزایش دستمزد کارکنان و حقوق‌بگیران دولت گذراند که براساس آن دولت باید ابتدا حقوق همه را به میزان 400 هزار تومان افزایش دهد