3
یکشنبه 12 اسفند 1397
شماره 7616
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

شورای ضدفساد

اواخر سال گذشته بود که رئیس شورای شهر تهران در سخنانش عنوان کرد که «انتظارات مردم را به‌طور کامل برآورده نکردیم».
ویژه
سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران منصوب شد.طی حکمی از سوی پیروز حناچی، شهردار تهران و در مراسمی که با حضور مصطفی کاظمی، مشاور و مدیرکل دفتر شهردار تهران برگزار شد
شهردار تهران در آیین بهره‌برداری از 4پروژه عمرانی:

امیدوارم تهران به تسخیر دوچرخه‌ها درآید

ترافیک
تقاطع سه سطحی بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک به همراه 3 پروژه عمرانی دیگر به‌عنوان بخشی از پایان کار پروژه‌های نیمه‌تمام در فصل زمستان به بهره‌برداری رسید