20
یکشنبه 12 اسفند 1397
شماره 7616
دانش‌وفناوری
23023644
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
سال‌هاست که شرکت‌های مختلفی به‌دنبال فراهم کردن اینترنت پرسرعت و ارزان از فضا بوده‌اند.
در یک اقدام تاریخی شرکت خصوصی اسپیس ایکس اقدام به پرتاب موفق کپسول سرنشین‌دار خود کرده است.
# برنده باش # باید ببازی

رأی‌گیری با شماره‌های بی‌خبر!

در یک پدیده عجیب در جریان رأی‌گیری جشنواره برنامه‌های صدا و سیما پیامک‌هایی به کاربران بی‌خبر از همه جا ارسال شده که شرکت و رأی دادن آنها را در این جشنواره به نفع برنامه خاصی نشان می‌دهد
فناوری
تقلب در شیوه ر‌أی‌گیری برای گزینش بهترین برنامه تلویزیون یکی از موضوعاتی است که از چند شب پیش در فضای مجازی درباره‌ آن بحث‌های مفصلی در گرفته است.