17
یکشنبه 12 اسفند 1397
شماره 7616
سلامت
23023651
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

وزیر بهداشت: نباید کسی با رانت مجوز بگیرد

سلامت
سعید نمکی، وزیر بهداشت با اعلام موضع خود در مسیر تولید دارو در مراسم توانمندسازی صنعت داروسازی به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی گفت: دستاوردهای پس از انقلاب در عرصه سلامت از ناب‌ترین دستاوردها در تمام عرصه‌هاست، کاهش مرگ‌ومیر کودکان، پوشش واکسیناسیون و خدمات بهداشتی و درمانی و توسعه آموزش پزشکی از اقدامات مهمی به‌شمار می‌رود.

خودمراقبتی یا خوددرمانی مسئله کدام است؟

کارشناسان در گفت وگو با همشهری می‌گویند: مصرف داروی بدون نسخه می‌تواند بسیار خطرناک باشد
داروهای OTC Over The Counter  داروهایی هستند که برای مصرف آنها نیاز به تجویز پزشک نیست.