پراید حداکثر 34میلیون تومان می‌ارزد

قیمت‌های فروش نقدی- فوری خودروسازان بر مبنای 5درصد حاشیه بازار غیرواقعی و قادر به جلوگیری از گرانی خودرو در بازار نبود و دیروز نیز سیر صعودی قیمت برخی خودروها تداوم یافت.