دعوای آمریکا و اروپا؛ این بار بر سر هواوی

آلمان، با نادیده‌گرفتن درخواست‌های آمریکا، همچنان از شرکت هواوی چین برای توسعه زیرساخت‌های اینترنت خود استفاده خواهد کرد
آمریکا به‌شدت بر متحدان خود فشار می‌آورد تا این شرکت چینی را از برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های اینترنت 5G خود کنار بگذارند اما همزمان با افزایش فشارهای آمریکا، متحدان بیشتری بر همکاری با این شرکت چینی تأکید می‌کنند.