سرقت‌های دزد تلگرامی با لباس زنانه

متهم برای آنکه شناسایی نشود در هنگام سرقت لباس زنانه به تن می‌کرد
مرد جوان پس از آشنایی با زنان و دختران در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های تلگرامی، کلید خانه آنها را به‌دست می‌آورد و با لباس زنانه دست به سرقت از آنجا می‌زد.