هوای پاک در تهران از رکورد 8 ساله عبور کرد

شهر تهران، روز دوشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، بیست‌وپنجمین روز هوای پاک را در سال ۹۷ تجربه کرد و بدین‌ترتیب رکورد ۸ ساله هوای پاک در پایتخت شکسته شد.