سلبریتی که الگو نیست

سلبریتی‌های زیادی هستند که در فضای مجازی، حضور پررنگی دارند و نظرات خود را به نسبت موضوعات مختلف، ابراز و عمومی می‌کنند.