غفلت بزرگ در مواجهه با آلودگی هوا

مدیرعامل پیشین کنترل کیفیت هوای تهران از وضعیت هوا در سال جاری می‌گوید
آلودگی هوا یکی از معضلات جدی تهران محسوب می‌شود که هم شهروندان و هم محیط‌زیست را تهدید می‌کند.