8
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397
شماره 7382
تاریخ و اندیشه
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

عدد خبر | مشاغل

عدد خبر
75درصد از استارتاپ‌هایی که با سرمایه‌گذاری دیگران ایجاد شده‌اند هیچگاه بازگشت سرمایه نداشته‌اند. 75درصد از استارتاپ‌هایی که با سرمایه‌گذاری دیگران ایجاد شده‌اند هیچگاه بازگشت سرمایه نداشته‌اند.
براساس آمار بانک مرکزی، در زمستان پارسال اجاره مسکن در مناطق شهری ایران نسبت به زمستان 95به میزان ۹.۳ درصد افزایش یافت.
ایده‌ استارتاپ‌های موفق کنونی ابتدا خنده‌دار به‌نظر می‌رسید

به ایده‌ها نخندیم

مع00م00ولا هم0ه کسانی ک000ه الان یک استارتاپ موفق دارند ابتدا و زمانی که ایده‌شان را برای دیگران تعریف کرده‌اند با خنده و تمسخر آنها روبه‌رو شده‌اند.