بازار جذاب ساندویچ‌سازی ‌

بسیاری از زوج‌های جوان که هر دو شاغل هستند ترجیح می‌دهند دست‌کم برخی از روزهای هفته را از غذاهای حاضری و ساده‌‌تری استفاده کنند تا چندان درگیر آشپزی نباشند.