12
شنبه 5 مرداد 1398
شماره 7720
ایرانشهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

صدای استان‌ها

پیام‌های خود را با این شماره در میان بگذارید

یک هفته جشن اردبیلی‌ها

برنامه‌های بزرگداشت هفته اردبیل از 4 مرداد آغاز شده است،‌ اما شهروندان همچنان انتقادهایی به مردمی نبودن این رویداد دارند
اردبیل
4 مرداد سالروز تاج‌گذاری شاه اسماعیل صفوی، پرچم‌دار حکومت شیعی و تشکیل‌دهنده کشور واحد ایران، است و هر سال در اردبیل از 4 تا 11 مرداد مراسمی با عنوان هفته اردبیل برگزار می‌شود.