نیمکت‌نشینی، بیرو را منصرف کرد
وقتی بیرانوند فهمید قرار است در تورینو ذخیره سیریگو باشد، از این انتقال منصرف شد