3
شنبه 5 مرداد 1398
شماره 7720
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تنور داغ # شورایاری در توییتر

همشهری از فضای اجتماعی رسانه مجازی توییتردر روز برگزاری انتخابات شورایاری گزارش می‌دهد
خبر
دیروز تنور انتخابات شورایاری محله‌های تهران به گرمی چهارمین روز مرداد 98 بود. پنجمین دور از انتخابات شورایاری محله‌های تهران که نخستین انتخابات الکترونیکی ایران نام گرفت، علاوه بر خبرگزاری‌ها، بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.
خبر
دیروز تنور انتخابات شورایاری محله‌های تهران به گرمی چهارمین روز مرداد 98 بود. پنجمین دور از انتخابات شورایاری محله‌های تهران که نخستین انتخابات الکترونیکی ایران نام گرفت، علاوه بر خبرگزاری‌ها، بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.
بیش از نیم‌میلیون تهرانی دیروز یاران شهر را انتخاب کردند

انتخابات پرشور شهری

گزارش
مجموع رأی روز گذشته مردم تهران به شورایاری‌ها، بیشتر از رأی پایتخت‌نشینان به شورای شهر تهران در دوره دوم بود. انتخاباتی که برای نخستین بار به‌صورت الکترونیکی برگزار شد و دیشب هم نتایج آن اعلام شد. مردم برای اداره شهرشان پای صندوق‌های رأی رفتند و یاران شهر را انتخاب کردند.