نقل‌قول‌/ مجید کریمی، رئیس پلیس مبارزه با مواد‌مخدر

بخشی از سازمان‌های مردم نهاد یا همان سمن‌ها و خیرین در حوزه مرکز سروش ناجا و نیروی انتظامی که محل درمان معتادان هستند؛ ورود کرده اند و در این زمینه همکاری‌های شایانی می‌کنند. اما این میزان همکاری کفایت نمی‌کند.