منتقدان «آتابای»، شاکردوست و عزتی را برگزیدند

اسامی برندگان چهاردهمین دوره جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به دبیری جعفر گودرزی اعلام شد.