عدد خبر/ 15

درصد افزایش گردشگران ورودی به ایران در پاییز سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود و ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران می‌گوید: با توجه به رزروهایی که برای مهرماه صورت گرفته، پاییز امیدبخش‌تری در پیش رو خواهیم داشت که البته آن هم نهایتا با ۱۵ درصد افزایش گردشگران ورودی همراه باشد.