قیمت‌گذاری براساس مصوبه شورای شهر

معاون عروجیان سازمان بهشت‌زهراس از افزایش 10درصدی قیمت قبور در قطعات قدیمی خبر داد.