15
سه شنبه 23 اردیبهشت 1399
شماره 7940
سبک زندگی
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بازتاب
روزنامه همشهری در روزهای گذشته با حضور کارشناسان، درباره دلایل بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و تغییر سبک زندگی معتادان به سمت الگوهای خشن میزگردی برگزار کرد.

کرونا علیه دمکراسی

گفت‌وگو با عباس کاظمی، جامعه‌شناس، درباره آسیب‌های کرونا بر سبک زندگی و نظام اجتماعی در ایران
کرونا در روزهای ابتدایی شبیه خواب بود. هیچ‌کس باورش نمی‌شد که جان این تعداد انسان را بگیرد و کسی حریفش نشود.