گردشگری در چشمه سورت اصولی می‌شود

چشمه کم‌نظیر و منحصر به ‌فرد باداب‌سورت، در ارتفاعات چهاردانگه شهرستان ساری، این روزها شرایط متفاوتی را نسبت به گذشته سپری می‌کند.