خبرهای کوتاه/شهر

شورای عالی شهرسازی و معماری محدوده‌های جدید مجلس شورای اسلامی را تعیین و خیابان های اطراف آن را به عنوان پیاده راه مشخص کرد.