18
سه شنبه 23 اردیبهشت 1399
شماره 7940
درنگ
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
درباره دستمزد، نکاتی وجود دارد که نباید از نظر دور کرد.

افزایش ناکافی

کارگران، کارمندان دولتی، بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری هر کدام در نگاه اول دغدغه‌های شبیه به هم دارند؛ افزایش حقوق همزمان و همراه و همسنگ با تورم؛ اتفاقی که شبیه یک آرزوی دست‌نیافتنی شده است و هر سال بار آن سنگین‌تر می‌شود.
مصوبه دستمزد بدون امضای نماینده کارگران ابلاغ شد.