11
سه شنبه 23 اردیبهشت 1399
شماره 7940
سیاست
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پس از 2هفته از انتشار اخبار و شایعاتی درباره مرگ برخی اتباع افغانستان در مرز ایران، وزیران خارجه 2کشور برای تحقیقات مشترک در این‌باره توافق کردند. ایران پیش از این مکان وقوع حادثه و فوت این افراد را خاک افغانستان اعلام کرده بود.
با رأی دیروز بهارستان نمایندگان می‌توانند با 25امضا حقوقدان‌های شورای نگهبان را به مجلس بکشانند و در مورد عملکردشان مورد بازخواست قرار دهند

مصوبه‌ای برای نظارت بر ناظران

مجلس در 3هفته کاری اخیرش تقریبا هر روز با یک مصوبه به حوزه نظارتی شورای نگهبان ورود کرده است؛ ورودی که موجی از واکنش‌ها را از سوی شورای نگهبان به ارمغان آورده است، اگرچه در نهایت هم این شورای نگهبان است که مصوبات دقیقه نودی مجلس‌دهمی‌ها علیه خود را تأیید یا رد خواهد کرد و مجلس‌دهمی‌ها فرصتی برای دفاع از مصوبات اخیرشان نخواهند داشت.