پل گیشا در مرحله سوم

پروژه گیشا به مرحله سوم رسیده است. پل گیشا پروژه بزرگی بود که ابتدا با برچیدن پل، راه برای ادامه پروژه زیرگذر باز شد و با راه‌اندازی زیرگذر کوی نصر، حالا راه‌اندازی «پل سبز زندگی» مدنظر معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران قرار گرفته است.