دیپلماسی فعال؛ رمز موفقیت دولت سیزدهم

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ایران به‌دلیل موقعیت استراتژیک نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه و تقویت تعاملات و روابط بین 5 کشور ساحلی دریای خزر دارد و می‌تواند حلقه اتصال تبادلات تجاری این کشورها باشد.