پایدارسازی گود برج میلاد، از نیمه رد شد

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ضمن اعلام پیشرفت 51درصدی پروژه پایدارسازی گود فاز دوم برج میلاد، گفت: درحالی‌که اجرای این پروژه نیازمند احداث 111حلقه شمع شامل 47حلقه در بخش شمالی و 64حلقه در بخش شرقی کارگاه بود، مجموعه اقدامات اجرایی مرتبط با حفاری، آرماتوربندی و بتن‌ریزی این شمع‌ها به‌طور کامل به اتمام رسیده.