24
یکشنبه 9 بهمن 1401
شماره 8702
پرونده4
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

هزینه در فرهنگ سرمایه‌گذاری است

نگاه
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش اعتبارات تولیدات فاخر تلویزیونی می‌گوید:«بودجه به مجلس ارائه شده و در حال بررسی است.
ویژه
بعد از آنکه عنوان شد بودجه سازمان صدا و سیما در سال1402، 40درصد افزایش یافته؛ روابط‌عمومی این سازمان بیانیه‌ای در این خصوص صادر کرد .

تورمی که از بودجه جلوتر است

رسانه ملی برای انجام مسئولیت‌‌های خود در جنگ شناختی و جهاد تبیین باید در حوزه مالی تقویت شود
گزارش
وقتی بودجه 1401صدا و سیما مشخص شد، نسبت به سال گذشته‌اش 1399 50درصد رشد داشت، امسال هم بودجه صدا و سیما رشد 40درصدی داشته، رشدی که رسانه ملی می‌گوید؛ اینگونه نیست و این افزایش بودجه، تنها 15درصد است.