تأثیر 75درصدی مشاوره بر بهبود روابط زوجین

«آموزش و مشاوره از ۳۷ تا ۷۵درصد در کیفیت زندگی و بهبود روابط زوجین تأثیر دارد و باید بپذیریم که آموزش مهارت‌های زندگی و توانمندسازی زوجین به دوام زندگی کمک می‌کند.»