مرگ مشهورترین یوزپلنگ ایران

«کوشکی» 16ساله در منطقه حفاظت شده میاندشت در پارک ملی توران جان داد
«کوشکی»؛ مشهورترین یوزپلنگ آسیایی نر ایران که همزمان با به صدا درآمدن زنگ خطر انقراض یوز آسیایی ایران در منطقه حفاظت شده توران نگهداری می‌شد و یوزپلنگ تأثیرگذار در تصمیم‌گیری‌ها برای تکثیر در اسارت بود.