تهران همچنان تشنه بارش‌های بیشتر

ذخیره آب 5سد مهم تهران 25درصد نسبت به پارسال پایین آمده است
تهرانی‌ها بدانند که بارش برف و باران راه عبور از کم‌آبی و تنش آبی نیست و پایتخت همچنان در انتظار بارش‌های بیشتر است.