لغو محدودیت ارتفاع در جماران منتفی است

معاون شهرسازی شهردار تهران درباره موضوع لغو محدودیت ارتفاع ساخت‌وساز در محله جماران گفت: در ماه‌های گذشته درباره لغو محدودیت ارتفاع ساخت‌وساز در محله جماران مباحث و حاشیه‌های مختلفی مطرح شده است.