21
شنبه 17 آبان 1399
شماره 8078
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ماهنامه‌ای ادبی، اجتماعی و فرهنگی که پایه‌گذارش دکتر پرویز ناتل خانلری بود. این نشریه از خرداد 1322تا اسفند 1357منتشر شد و طبعا در دهه 1340هم انتشار می‎یافت.
مجلات ادبی دهه 40 بالندگی ادبیات ایران را رقم زدند

ورق‌های عصیان

ژان‌کلود کریر در کتاب «از کتاب رهایی نداریم» می‌گوید: «جریان‌های خلاق ادبی و هنری، اغلب در میان گروه کوچکی از افرادی که یکدیگر را می‌شناسند و همزمان، خواستی مشترک دارند پدید می‌آید.