15
شنبه 17 آبان 1399
شماره 8078
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
حال و هوای پادشاه فصل‌ها در یکی از روستاهای دیدنی شمیران

پاییز ایگل

پاییز را فصل رنگ‌ها می‌دانند؛ فصلی که در آن می‌توان طبیعت رنگارنگ را مشاهده کرد.