123
شنبه 17 آبان 1399
شماره 8078
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
به کمپین اهدای پلاسما بپیوندیم

پادتن زندگی‌بخش

«شما انسان‌های مهمی هستید. چون از زمان بهبود تا چند ماه بعد ماده‌ای در پلاسمای خونتان وجود دارد که می‌تواند نجات‌بخش افرادی باشد که روی تخت بیمارستان نفس‌هایشان به شماره افتاده است. به شکرانه سلامت‌تان پلاسما اهدا کنید و به داد بیمارانی برسید که دستشان از همه جا کوتاه است.»