40
شنبه 17 آبان 1399
شماره 8078
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
قدم زدن در کوچه‌ای که خانه باغ‌ها مثل نگین انگشتری در آن چشمنوازی می‌کنند با قدم زدن در کوچه‌ای که قد و اندازه برج‌هایش از هم پیشی گرفته‌اند و تماشای آبی آسمان را از اهالی دریغ می‌کنند، فرقش زمین تا آسمان است؛ این کجا و آن کجا.
آسمان‌نما یا پلانتاریوم فضایی برای آشنایی علاقه‌مندان با کهکشان است. آسمان‌نمای بزرگ «گنبد مینا» که در مجموعه گردشگری عباس‌آباد واقع شده است تور سفر به آسمان دارد.
«احمدرضا اسکندری» /شهردار ناحیه ۹ منطقه یک

مهم کیفیت تفکیک زباله است نه کمیت آن

میز گفت‌وگو
طرح «کاپ» در محله ازگل واقع در ناحیه ۹ منطقه یک با مشارکت اهالی همسو با اهداف تفکیک زباله تر و خشک از مبدأ حدود ۲ هفته در حال انجام است.