خبر/شهر

دستور عدم‌اجرای معاینه فنی با توجه به شیوع ویروس کرونا باید از بالادست ابلاغ شود و ما به‌عنوان مجری نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم.