08
چهار شنبه 14 اسفند 1398
شماره 7897
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

بهترین‌های سینمای 89

اسمش را پیشنهاد بگذاریم یا انتخاب، فرقی نمی کند. اینها برگزیدگان 21 منتقد و روزنامه‌نگار از فیلم های اکران شده در سال ۹۸ است.