نقشه سازه نگهبان و تجهیز کارگاه پلاسکو به شهرداری ارائه شد
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به آخرین وضعیت احداث ساختمان جدید پلاسکو گفت: بنیاد مستضعفان به‌عنوان مالک ساختمان،  اخیراً نقشه‌های سازه نگهبان و تجهیز کارگاه را ارائه داده است و شهرداری تهران نیز برای ادامه کار،  همکاری‌های لازم را به عمل می‌آورد.