تبانی برخی پزشکان برای ارجاع بیماران به داروخانه‌های خاص

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: هماهنگی برخی پزشکان با برخی داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی برای تجویز داروهای تولید شده آنها خلاف قانون است.