خدمات‌رسانی در شرایط جدید اقتصادی
نودوهفتمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران پنجشنبه 18مرداد‌ماه به میزبانی کلانشهر مشهد برگزار می‌شود. در این نشست قرار است بحث و تبادل نظر پیرامون استمرار خدمات‌رسانی در شرایط اقتصادی پیش‌رو مطرح شود.