پیگرد فیسبوک برای فروش اطلاعات شخصی کاربران
گزارش اخیر روزنامه وال‌استریت ژورنال و افشای اینکه فیسبوک به‌صورت مخفیانه با همکاری ۱۱اپلیکیشن محبوب در جهان دست به جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و شخصی کاربران طی سال‌های اخیر زده، تبدیل به یک جنجال تمام‌عیار شده است.