نخستین اجلاس عربی - اروپایی در غیاب محمد بن‌سلمان
روز گذشته نخستین اجلاس عربی - اروپایی با مشارکت مقامات عالی‌رتبه و میانی 27کشور عربی و 21کشور اروپایی با شعار «سرمایه‌گذاری برای استقرار» در شرم‌الشیخ مصر آغاز به‌کار کرد.