نگران ریزگردهای نمکی نباشید

تلاش‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه کم‌کم دارد به بار می‌نشیند.