6
دو شنبه 6 اسفند 1397
شماره 7611
شهر-۲
23023614
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

پدیده‌های نوظهور در4 دهه معماری

روز گذشته، گزارش نشست «چشم‌اندازی به معماری فردا» منتشر و در آن سخنان رئیس کمیته معماری شورای شهر به‌صورت کامل درج نشد. ضمن پوزش، اظهارات علی‌اعطا به صورت کامل در زیر می‌آید.
تفکیک زباله
معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران از جمع‌آوری مخازن زباله از سطح پایتخت خبر داد.
در جلسه یکصد و بیست و پنجم شورای شهر تهران مطرح شد

بلاتکلیفی 473پرونده برج‌باغ

شورا
اسفندماه سال گذشته بود که بعد از 14سال اعضای شورای شهر تهران به لغو مصوبه برج‌باغ‌ها به‌عنوان قاتل باغ‌های تهران پرداختند تا با این کارشان ضمن نجات باغ‌های در حال نابودی پایتخت،خیال بسیاری از دلسوزان محیط‌زیست را راحت کنند.