عراق گزینه جایگزین چین در تجارت با ایران

عراق به جای چین شریک اول تجاری ایران می‌شود.