17
دو شنبه 6 اسفند 1397
شماره 7611
سلامت
23023651
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

آیین‌نامه ارزیابی وسع در دستان دولت

خبر
براساس قانون برنامه ششم توسعه توانایی مالی11میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت باید با آزمون وسع سنجیده شود.
ویژه
گردش مالی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در کشور 67هزار میلیارد تومان است.
یک روانشناس در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید که در زندگی مشترک به فکر تغییر فرد مقابل نباشید

پذیرش تفاوت‌ها؛ کلید رابطه عاطفی قوی

گزارش
ما نمی‌توانیم همه تعارضات زندگی مشترک را رفع کنیم.